Schrijnwerker Timmer Kwaliteit
Levertijd 2-4 werkdagen
Veilige betalingsmethoden
Gratis sample verzending mogelijk!

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 We zijn blij dat je onze website bezoekt en danken je voor je belangstelling. In het volgende informeren wij je over de behandeling van je persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. In deze context zijn persoonsgegevens alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is Gustav Reese Kehlleisten GmbH, Sauernfeldweg 35, 32657 Lemgo, Duitsland, Tel.: 05261975525, e-mail: info@leistenshop-24.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Deze website gebruikt SSL of TLS encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen (bv. bestellingen of vragen aan de controleur). Je herkent een versleutelde verbinding aan de string "https://" en het slotsymbool in je browserregel.

2) Verzameling van gegevens bij het bezoeken van onze website

Als je onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. als je je niet registreert of op een andere manier informatie aan ons doorgeeft, verzamelen we alleen de gegevens die je browser naar onze server doorstuurt (zgn. "server log files"). Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan je te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit je de pagina bereikte
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons legitiem belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor de logbestanden van de server met terugwerkende kracht te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je terminal toestel opgeslagen worden. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden gewist na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat je je browser hebt afgesloten (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindtoestel en zorgen ervoor dat je browser bij je volgende bezoek herkend wordt (zogenaamde persistente cookies). Als cookies geplaatst worden, verzamelen en verwerken ze in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan verschillen. De duur van de respectieve cookie-opslag kun je vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van je webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, gebeurt de verwerking overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO, ofwel voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven toestemming of volgens Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze legitieme belangen bij een zo goed mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en doeltreffende vormgeving van het paginabezoek.

Merk op dat je je browser zo kunt instellen dat je geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan, of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin staat hoe je je cookie-instellingen kunt veranderen. Je vindt deze voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als je geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen met ons

Wanneer je contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens verzameld worden bij het gebruik van een contactformulier kun je zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om je verzoek te beantwoorden of om contact met je op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang om aan je verzoek te voldoen, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. Als je contact tot doel heeft een contract te sluiten, is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Je gegevens worden gewist nadat je verzoek verwerkt is. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

Op grond van Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als je ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens verzameld worden kun je zien aan de respectieve invulformulieren. Het verwijderen van je klantenaccount is op elk moment mogelijk en kan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door jou verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst. Na de voltooiing van de verwerking van het contract of de verwijdering van je klantenrekening worden je gegevens geblokkeerd wat betreft de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen en na het verstrijken van deze termijnen gewist, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van je gegevens of van onze kant een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens is voorbehouden.

6) Gegevensverwerking voor orderverwerking

6.1 Voor zover dat nodig is voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens doorgegeven aan het in opdracht gegeven transportbedrijf en de in opdracht gegeven kredietinstelling, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO.

Als wij je updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) die je bij het plaatsen van de bestelling hebt verstrekt om je persoonlijk via passende communicatiemiddelen (bijv. per post of e-mail) te informeren over komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht volgens Art. 6 (1) lit. c DSGVO. Je contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over door ons verschuldigde updates en worden daartoe door ons alleen verwerkt voor zover dat voor de betreffende informatie nodig is.

Om je bestelling te verwerken, werken we ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

6.2 Doorgeven van persoonsgegevens aan leveranciers van verzendingsdiensten

- UPS
Als de levering van de goederen wordt uitgevoerd door de transportdienstverlener UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), geven we vóór de levering van de goederen je e-mail adres door, overeenkomstig Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO om een leveringsdatum te coördineren of om UPS van de levering op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat je daarvoor in het bestelproces uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Anders geven we de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan UPS ten behoeve van de bezorging, overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO. Deze informatie wordt alleen doorgegeven als ze nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de afleverdatum met UPS of het doorgeven van statusinformatie over de aflevering van de zending niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen worden ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener UPS.

6.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment services)

- Paypal
Bij betaling via PayPal, credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven we je betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
Voor de betaalwijzen creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren. Voor dit doel kunnen je betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO op grond van PayPal's legitieme belang om je solvabiliteit vast te stellen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in verhouding tot de statistische kans op niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de betreffende betaalmethode. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over de gegevensbeschermingswetgeving, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, vind je in PayPal's gegevensbeschermingsverklaring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking van je gegevens door PayPal een bericht te sturen. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn je persoonsgegevens te verwerken als dat nodig is voor de contractuele verwerking van betalingen.

7) Contact voor rating herinnering

Rating reminder via ShopVote
Als je ons hiervoor tijdens of na je bestelling uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Par. 1 lit. a DSGVO, sturen we je e-mailadres naar het ShopVote beoordelingsplatform van Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München (www.shopvote.de), zodat zij je per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.
Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het beoordelingsplatform.

8) Gebruik van classificatie- en goedkeuringsafbeeldingen

ShopVote afbeeldingen

Om ons ShopVote zegel en de verzamelde en/of geaggregeerde beoordelingen, waar van toepassing, te tonen, hebben we ShopVote afbeeldingen op deze website geïntegreerd.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging overeenkomstig Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f DSGVO. De ShopVote afbeeldingen en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München.

Bij het oproepen van de ShopVote afbeeldingen slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld je IP adres, de datum en tijd van het oproepen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de bron van het oproepen (toegangsgegevens) bevat en de oproepen documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van je bezoek aan de site. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen door de ShopVote afbeeldingen.

9) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube video's

Deze website gebruikt de Youtube insluitfunctie om video's te tonen en af te spelen van de aanbieder "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet als de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube video's gestart wordt, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden die onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als je ingelogd bent bij Google, worden je gegevens direct aan je account toegewezen als je op een video klikt. Als je niet wilt dat je gegevens aan je YouTube profiel gekoppeld worden, moet je uitloggen voor je de knop activeert. Google bewaart je gegevens (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) als gebruiksprofielen en evalueert ze. Zo'n evaluatie wordt met name uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van de legitieme belangen van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Het gebruik van YouTube kan ook tot gevolg hebben dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Onafhankelijk van het afspelen van de ingebedde video's wordt, telkens wanneer deze website wordt opgeroepen, een verbinding met het Google netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerking op gang kan brengen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vind je in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij je toestemming verkregen voor de verwerking van je gegevens zoals hierboven beschreven, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken met werking voor de toekomst. Om je herroeping uit te voeren, deactiveer je deze dienst in het "Cookie Toestemming Hulpmiddel" op de website.

10) Gebruik van een live chat systeem

Tawk.to
Deze website gebruikt technologie die geleverd wordt door tawk.to inc. 187 East Warm Springs Rd, SB298 Las Vegas, NV, 89119, USA, (www.tawk.to) om geanonimiseerde gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van web analytics en om het live chat systeem te laten werken voor het beantwoorden van live ondersteuningsverzoeken. Uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies gebruikt worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die plaatselijk worden opgeslagen in de cache van de internet browser van de bezoeker van de site. De cookies maken de herkenning van de internet browser mogelijk.
De met de tawk.to technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat tawk.to cookies opslaat, kun je je internet browser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies op je computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden gewist. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze Internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. Je kunt te allen tijde met toekomstige werking bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel door ons je bezwaar informeel per e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in het impressum staat.
We hebben een overeenkomst voor orderverwerking ("Gegevensverwerkingsovereenkomst") gesloten met tawk.to Inc., de provider van tawk.to, waarmee we tawk.to Inc. verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

11) Gereedschap en andere

- FontAwesome
Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van "FontAwesome", een dienst van Fonticons, Inc, 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, MO, USA ("FontAwesome"), voor de uniforme weergave van lettertypes. Als je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste web-lettertypes in zijn browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daarvoor moet de browser die je gebruikt verbinding maken met FontAwesome's servers. Dit kan ook tot gevolg hebben dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van FontAwesome in de VS. Op die manier wordt FontAwesome zich ervan bewust dat onze website via je IP-adres is bezocht. De verwerking van persoonsgegevens bij het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypen gebeurt alleen als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Je kunt je toestemming op elk moment met toekomstig effect intrekken door deze dienst uit te schakelen in het "cookies consent tool" op de website.Als je browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype door je computer gebruikt.
Meer informatie over FontAwesome is te vinden op: https://fontawesome.com/privacy
- Google Web Lettertypen
Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die geleverd worden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor de uniforme weergave van lettertypes. Als je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste web-lettertypes in zijn browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die je gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Dit kan ook tot gevolg hebben dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS. Zo komt Google te weten dat onze website via je IP-adres is bezocht. De verwerking van persoonsgegevens bij het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypen gebeurt alleen als je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Je kunt je toestemming op elk moment met toekomstige werking intrekken door deze dienst uit te schakelen in het "hulpmiddel voor toestemming voor cookies" op de website. Als je browser geen web fonts ondersteunt, wordt door je computer een standaard font gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in Google's privacy beleid: https://www.google.com/policies/privacy/

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming kent je de volgende rechten van de betrokkene toe (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, waarbij verwezen wordt naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefenvoorwaarden:

 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig Art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissen overeenkomstig Art. 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig Art. 18 GDPR;
 • Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig Art. 20 GDPR;
 • Recht om toestemming in te trekken, verleend overeenkomstig Art. 7(3) GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

12.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEB JE HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET JE BIJZONDERE SITUATIE.JE HEBT TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE BIJZONDERE SITUATIE.
ALS JE GEBRUIK MAAKT VAN JE RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE GEGEVENS TE BLIJVEN VERWERKEN ALS WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE IN HET BELANG VAN DE BETROKKENE ZIJN.SION DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKING DIENT VOOR DE HANDHAVING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.

ALS WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECT MARKETING, HEB JE HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. KUN JE GEBRUIK MAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ STOPPEN MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

13) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens handels- en belastingwetgeving).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) a DSGVO, worden deze gegevens bewaard tot de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die verwerkt worden binnen de reikwijdte van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op grond van Art. 6 (1) lit. b DSGVO worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.

Bij verwerking van persoonsgegevens op grond van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO worden deze gegevens bewaard tot de betrokkene zijn recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21 para. 1 DSGVO, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op grond van Art. 6(1)(f) DSGVO, worden die gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21(2) DSGVO uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anders gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.