Schrijnwerker Timmer Kwaliteit
Levertijd 2-4 werkdagen
Veilige betalingsmethoden
Gratis sample verzending mogelijk!

Annuleringsbeleid & annuleringsformulier

Consumenten hebben recht op herroeping volgens de volgende bepalingen, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend noch aan zijn handels-, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsbeleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons (Gustav Reese Kehlleisten GmbH, Sauernfeldweg 35, 32657 Lemgo, Duitsland, Tel.: 05261975525, e-mail: info@leistenshop-24.de) door middel van een duidelijke verklaring (b.v. een brief of e-mail per post) op de hoogte brengen van je besluit om je uit deze overeenkomst terug te trekken. Je kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als je dit contract annuleert, betalen we je alle betalingen terug die we van je ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering).wij betalen je onmiddellijk terug en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van je opzegging van dit contract ontvingen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij uitdrukkelijk anders met je overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren tot we de goederen terug ontvangen hebben of tot je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggestuurd, al naargelang wat eerder is.

Je moet de goederen onverwijld en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop je ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Jij draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van manipulatie van de goederen die niet nodig is om de toestand, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

B. Annuleringsformulier

Als je het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

Gustav Reese Kehlleisten GmbH
Sauernfeldweg 35
32657 Lemgo
Duitsland
E-mail: info@leistenshop-24.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen in het geval van papieren communicatie)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is